Cuốn thư đá khắc rồng

Cuốn thư đá khắc rồng do Mộ đá cao cấp Anh Quân tư vấn, thiết kế, và chế tác cho khu Lăng mộ đá của Quý khách ở Hà Nội. Đây là mẫu khá đẹp, công phu do các nghệ nhân của gia đình Anh Quân chế tác, điêu khắc trong khoảng 10 ngày. Các chi tiết của con rồng khá khó khắc, đỏi hỏi tính tỉ mỉ, cẩn thận và có tầm nhìn xuyên suốt mới có thể tạo ra một sản phẩm mỹ mãn như thế này. Hình ảnh sản phẩm của chúng tôi dưới đây.

Cuốn thư đá khắc rồng. Liên hệ 0915.895.699 (Chân cột đá xanh Anh Quân)

Cuốn thư đá khắc rồng. Liên hệ 0915.895.699 (Chân cột đá xanh Anh Quân)

, , , , ,

Có thể bạn quan tâm

Cuốn thư đá ĐẸP 4

Đá mỹ nghệ Anh Quân giới thiệu Cuốn thư đá ĐẸP 4, Cuốn thư đá

Cuốn thư đá ĐẸP 2

Đá mỹ nghệ Anh Quân giới thiệu Cuốn thư đá ĐẸP 2, Cuốn thư đá

Cuốn thư đá ĐẸP 1

Đá mỹ nghệ Anh Quân giới thiệu Cuốn thư đá ĐẸP 1, Cuốn thư đá

Cuốn thư đá nhà thờ họ

Cuốn thư đá nhà thờ họ, mẫu cuốn thư đá này của chúng tôi tư

Cuốn thư đá khu lăng mộ đá

Trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng Mẫu cuốn thư đá do Đá mỹ

Mẫu cuốn thư đá 2

Đá mỹ nghệ Cao cấp Anh Quân – Mẫu cuốn thư đá do  tư vấn,

Mẫu cuốn thư đá 1

Mẫu cuốn thư đá do Đá mỹ nghệ Cao cấp Anh Quân tư vấn, thiết

Mẫu Cuốn thư đá đẹp

Mẫu Cuốn thư đá đẹp. Mẫu Cuốn thư đá đẹp của Mộ đá cao cấp